Saturday, June 15, 2024

Batac: “Bayanihan , Bakunahan” Maisay-sayangkat!

- Advertisement -

Maisaysayangkat ti Bayanihan, Bakunahan idiay siudad ti Batac.

Visit RPN DZRL Batac

Naiyuswat ti panagbakuna babaen ti duwa nga lugar partikular ti Imelda Cultural Center para kadagiti agtawen sangapulo ket walo agpangato.

Kabayatanna, idiay Immaculate Conception Academy ti pagbakunaan dagiti agtawen sangapulo ket duwa ingganat sangapulo ket pito.

Ti nasao nga panagbakuna ket nangrugi nga naisayangkat ita nga aldaw, Nov. 29 ingganat December 1.

Kadagiti saan pay nga nakapalista, mapan laeng kadagiti nasao nga pagbakunaan gapo ta agawat da ti walk-in nga agpabakuna.

Pammalagip kadagiti agpalista ken mapan agbakuna, obserbaren ti social distancing ken agusar ti face mask.

Segun ken Vice Mayor Windell Chua, agibunong ti sanga supot nga grocery kadagiti agpabakuna tapno papigsaen ti awis dagiti umili.

(Source: City Government of Batac)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

- Advertisement -