Visa processing sa US embassy wala pa ring pagbabago

0
45

Wala pa ring pagbabago sa visa processing sa U.S. embassy.

Tiniyak ito ng U.S. embassy matapos i-anunsyo ng embahada na isasara na sa susunod na buwan ang United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) field office sa Maynila.

Sinabi pa ng U.S. embassy na magpapatuloy ang mga serbisyong una nang inialok ng USCIS field office.

Muling ipinabatid ng U.S. embassy na ang 1-130 petition ay uubrang i-file sa pamamagitan ng mail o sulat sa USCIS lockbox facility sa Chicago, Illinois.