Radio Philippines Network
DZRL Batac News Provincial News

Ordinansa A Mangsaluad Kadagiti Rabong, Manamnama A Maipasa Iti Sang. Panlalawigan

Plano ni provincial Agriculturist Mrs. Norma Lagmay nga Ilungalong iti Sang. Panlalawigan nga adda mapanday nga ordinansa a nakaisagudayan dagiti adding para iti pannakasaluad dagiti kakawayanan.

Imbatadna a masapul a mangrugi pay laeng iti rabong ket addan ti napintek a paglintegan a mangipaay ti proteksion iti daytoy a mula.

Mamati ti Provincial agriculturist a babaen iti kaada ti maipasa nga ordinansa ket ad-adda pay a mapapigsa ti panangsaluad kadagiti rabong ditoy Probinsia.

Kalikagum ni Lagmay a mailanad iti ordinansa ti pannakaipataw ti pannusa kadagiti agala ti adu a rabong ken dagiti agala ti rabong a saanna a mula.

Mangnamnama a babaen iti daytoy ket in-inut a maisubli ti kinangayed dagiti kakawayanan.
(OIC Rodrigo Sadian, RPN DZRL Batac)

(Source: Provincial Agriculture)

Related posts

Armored Car And Army Truck On Position At Surigao City Public Market This Early Morning

RPN

₱50M Multipurpose Building Ng PAGCOR Para Sa Bayan Ng Pili, Camarines Sur Posibleng Hindi Na Maibigay Dahil Sa Hindi Pagpapalabas Ng Resolusyon Ng Sangguniang Bayan

RPN

PNP sa Sugbo mogukod batok sa mga habal-habal ug ANGKAS

RPN News