Radio Philippines Network
Image default
DZRL Batac News Provincial News

Mesa manen nga gakat ti conseho iti suidad ti batac a timmaud.

Batac city: Para imuri ti English dagiti kamen ti conseho ti batac timmaud. Sigun ken ni SP Kitchel Jomari Pungtilan ti takder a takder idi kalman bayat ti regular session da gapu kadagiti saan nga husto ken kurang nga pannakasangal ti English. Maikaddua ti pakabuklan ti com. Tira a Social Welfare Services ken dadduma pay nga inanamungan ti presiding officer Windell Chua ken sibubukel a conseho. Malagip nga iti kallabes dagiti dati a konsehal a dati nga agim-imuri ti correct usage a English idi pay SB agingga ti SP ti batac ket idi konsehal da mayor albert chua ken allan nalupta.

Related posts

Governor Francisco T. Matugas Issued Today Executive Order No. 20-018-A, S. 2020

RPN

Atty. Henry Filoteo’s Letter To DILG Regional Director Lilibeth Famacion

RPN

Lalawigan Sa Siquijor Nasudlan Nag Kaso Sa Covid-19

RPN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More