Mesa manen nga gakat ti conseho iti suidad ti batac a timmaud.

Mesa manen nga gakat ti conseho iti suidad ti batac a timmaud.

by RPN News
138 views

Batac city: Para imuri ti English dagiti kamen ti conseho ti batac timmaud. Sigun ken ni SP Kitchel Jomari Pungtilan ti takder a takder idi kalman bayat ti regular session da gapu kadagiti saan nga husto ken kurang nga pannakasangal ti English. Maikaddua ti pakabuklan ti com. Tira a Social Welfare Services ken dadduma pay nga inanamungan ti presiding officer Windell Chua ken sibubukel a conseho. Malagip nga iti kallabes dagiti dati a konsehal a dati nga agim-imuri ti correct usage a English idi pay SB agingga ti SP ti batac ket idi konsehal da mayor albert chua ken allan nalupta.

0 comment

Related Posts