31.8 C
Manila
Friday, April 12, 2024

Batac: Agri Ka Dito Program, inpalagip manen ni Gob. Marcos kadagiti umili a maseknan

- Advertisement -

Inpalagip manen ni Gobernador Matthew Marcos Manotoc kadagiti mannalon iti panagkiddaw no ania ti kasapulan da iti panagtalon.

Segun kenkuan, nairanta ti ‘’Agri ka Dito Program ti gobierno Probinsial’’ kadagiti mannalon, mangngalap ken agtartaraken iti dingwen ditoy probinsia.

Segun pay kenkuana, saan nga agalumiim gapu ta adda laeng daytoy a mangsupsuporta kadagiti aniaman a kasapulan da ti panagtalon.

Inriing manen daytoy ti gobernador kabayatan iti pay out ti cash for work iti Paoay Auditorium no sadinno a dagiti mannalon a naapektaran ti mula na iti napalabas a bagyo Egay.

Umabot iti 1,316 dagiti recipients nga immawat iti 4,350 pesos a tuunggal maysa a kas suweldo da a nagtrabaho iti 10 nga aldaw.

Kadua met ti gobernador iti sibubukel a team ti DSWD Region, iti probinsia ken ti munisipio kabayatan iti pay out distribution.

Agpateg met iti 5.7 milyon a pesos ti naibunong amin ti gobernador iti ili a paoay.

(Rod Sadian)
(Source: LGU Paoay, Ilocos Norte)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -