Opisial ti Batangas, napalaus tu panagyamanda iti tulong nga inpaay ti probinsia

Opisial ti Batangas, napalaus tu panagyamanda iti tulong nga inpaay ti probinsia

by RPN News
63 views

Impadanon a dagus dagit opisial ti gobierno ti probinsia ti Batangas bti napalaus  a panagyamanda ken ni Gob. Mathew Marcos Manotoc kalpasan a naawatda dagiti tulong a naggapo ditoy probinsia

Segun ken Mr. Marcell Tabije, local disaster risk reduction management officer ti Ilocos Norte, naragsakan dagitoy kalpasan a naidanon a mismo iti nadakamat a probinsia  dagiti na dumaduma a banbanag  a kas iti danum delata , face mask ken dadduma pay babaen iti truck ti gobrieno  probinsial

Imbatadna a naideposito met iti banagko ti tulong pinansial nga agdagup ti tallo gasut a ribu a pisos para kadagiti naapekteran ti panagbettak ti taal volcano.

Segun ken Tabije, inbunannag dagiti opisial a nakadakdakkel a banag para kadagiti naapektaran nga umili dagiti tulong nga inpaay ti probinsia

Mainaig iti daytoy, impasingkedna  nga adda  pammilin ti gobernador nga  adda pay sabali a bansada ti tulong a maipaay.

0 comment

Related Posts