Radio Philippines Network
DZRL Batac News Provincial News

Napabaro, World Heritage Church Ti Paoay Naiyawaten Iti Diocese Of Laoag

Pormal nga inyawat ti National Historical Commission of the Philippines ti napabaro a simbaan ni St. Agustin iti ili a Paoay, Ilocos Norte iti Diocese of Laoag.

Ti St. Agustine Church ket maysa kadagiti maibilang a world heritage sight babaen ti UNESCO gapu iti kinabaknang ti pakasaritaan ti naao a simbaan a napatakder dagiti Augustinian .

Immuna a naipatakder ti simbaan idi 1593 ken nagbalin a kas independent Augustinian parish idi ken nagbalin a UNESCO world heritage sight idi 1993.

Gapu iti kinadaan nan ket narugyan a natarimaan itay napalabas a tawen agingga a pormal a nalukatan ken naiiyawat itay November 15.

Mismo a ni Bishop Renato Mayugba, Bishop ti Diocese ti Laoag ti nangawat iti daytoy babaen kadagiti pannakabagi ti NHCP.

Immabot met ti 40m  ti nabusbus a pondo para ti pannakatarimaan ken pannakapapintas ti simbaan. (OIC Rod G.  Sadian, RPN DZRL Batac)    

(Source: Diocese of Laoag)

Related posts

Kakuyangon Nan Human Anti-Rabies Vaccine Padajon nga Nasinati sa Ciudad Nan Surigao

RPN News

Shooting Incident At Zone-5, Brgy. Cabaluay, Zamboanga City

RPN

Lungsod Sa Gigaquit Dunay Usa Ka Suspect Sa Covid-19

RPN