Iriga: Pahayag ni Mayor Nelson Legacion dapit sa suboot pirang insidente kan Harassment sa kababaihan sa syudad nin Naga

0
12

DAPIT SA SUBOOT SA PIRANG INSIDENTE NIN “HARASSMENT” ASIN PAG-“ATAKE” SA MGA KABABAIHAN SA NAGA NA NAIPOST SA SOCIAL MEDIA

Kan mga nakaaging mga aldaw, napurisaw kita gabos bilang sarong syudad sa suboot na surunod-sunod na mga pang-aatake sa satong mga kababaihan sa mga tinampo kan satong syudad. Tulos tang pinaapod an mga opisyal kan Kapulisan dangan an mga Kapitan kan mga barangay patin saindang mga Chief Tanod para siguruhon na naiitao kan mga ahensya nin gobyerno an proteksyon para sa satong mga namamanwaan.

Alagad, dara man kan pangangaipu na matawan kita nin linaw asin maisihan an katotoohan sa mga nai-post na mga insidente suboot nin “harassment” asin pag-“atake” sa mga kababaihan sa mga tinampo kan Naga, pigsugo ta po an Naga City Police Office asin an Public Safety Office na magkondusir nin maninigong imbestigasyon para panimbagon an mga suboot na may kagibo kan mga mandatang gawe na ini asin maitao liwat an kumpiansa kan kagabsan na ligtas an Naga.

Makalihis an imbestigasyon sa paagi nin pakikihumapot sa mga tawo sa lugar na pinangyarihan kan mga insidente, asin paghagad ta mismo kan kooperasyon kan mga indibidwal na nag-post sa Facebook, iyo po ini an mga nagin resulta:

 1. Kaso kan sarong babae na suboot nangyari kan Agosto 21, 2023 sa Tinago
 • Susog ki Chief Tanod Nilo Buenos Aires, mayo nin siring na pigreport na insidente sa saindang barangay susog sa oras na yaon sa post kan suboot biktima.
 • An pahayag man na ini ni Chief Tanod Buenos Aires, pinatotoohan man ni (xxxxxxx), sarong barbecue vendor na presente man sa lugar na nasambitan kan suboot na biktima.
 • Pinadarahan ta po nin text message an nagpost na iniimbitaran siya sa imbestigasyon asin maitao saiya an gabos na maninigo na tabang para mapanimbag an may kagibo, alagad sagkod sa oras na ini, mayo po kitang nakuang kasimbagan
 • Pig-delete niya man an saiyang post.
 1. Kaso kan sarong estudyante kan BISCAST na suboot nangyari kan Agosto 24, 2023 na harani sa saiyang eskwelahan.
 • An Police Station 3 nagsumiter nak an saindang report ki PCol Nelson Pacalso alagad dai pa ninda ma-identify an suboot na kagibo
 • Pinadarahan ko nin text message an nagpost para hagadon an saiyang kooperasyon sa imbestigasyon asin maitao saiya an gabos na maninigo na tabang para mapanimbag an may kagibo, alagad mayo pa ining kumpirmasyon kun sya makikipaghilingan asin makikipag-ulay sa saindong lingkod sa petsa asin lugar na sakong sinabi.
 • Napag-araman man niato na, saiya man na pig-delete an saiyang post.
 1. Insidente kan Agosto 25, 2023 sa Prieto St., Dinaga inbwelto an sarong babae.
 • Nangyari suboot an pangyayari harani sa Sampaguita Department Store;
 • Sa imbestigasyon, susog ki (xxxxxxxxxx) kan Calauag na sarong watch repair person, (xxxxxxxxxx) kan Igualdad, sarong cellphone technician, mga security guards asin parking attendants na yaon sa lugar sa panahon asin oras na suboot nangyari an insidente susog sa post kan suboot na biktima, mayo sindang nasaksihan, natatandaan o nakuang impormasyon na igwang nangyaring pang-aatake sa lugar.
 • Pareho kan naenot na duwa, pinadarahan ko man an suboot na biktima nin mensahe para hagadon an saiyang kooperasyon sa imbestigasyon asin maitao saiya an gabos na maninigo na tabang para mapanimbag an may kagibo, alagad mayo ining tinaong simbag satuya.
 • Pareho kan naenot, pig-delete naman suboot an post sa facebook.
 1.  Insidente imbwelto an sarong babae na pasiring sa SM asin trimobile driver
 • Nag-ugat an pag-post kan sarong Ina sa saiyang facebook account kan lalawgon kan sarong trimobile driver asin kan pigpapasadang trimobile kaini nin huli suboot sa sarong “indecent proposal” na ginibo kan driver sa saiyang aki.
 • Nagkaulay na ang duwang lado sa barangay asin nag-kaigwa nin kasunduan na dai na makaso sa lambang saro. Susog sa report, dai sana naintiendihan an mga tataramon asin gestures kan trimobile driver.
 • Alagad sa intrevista sa sarong radio station ngonian na aldaw, piglinaw kan pigsasahotan na trimobile driver na an saiyang paghagad nin tawad bako nin pag-ako na totoo an nagin alegasyon saiya susog sa pig post sa facebook.
 • Pigdelete naman an post sa facebook.

An saindo pong lingkod nakikiulay bako sana mga nagpost patin sa mga dai na nagkaigwa nin eksperyensya nin pambabastos, o harassment na makipag-tabangan sa mga otoridad sa pag-imbistigar mga siring na kaso. Dai po niato tutugutan na magdanay an mga suboot na kagibo kaini. Dai po kamo dapat na matakot asin samuya po na itatao an gabos na maninigo na tabang para mapanimbag sana niato an mga kagibo.

Alagad, kami po sa gobyerno lokal asin Naga City Police Office mapatanid man, orog na sa mga nagpapalakop nin salang mga impormasyon, dangan nag-iimbento sana nin mga istorya para sana sa “clout” na minaresulta sa pagkaraot kan imahen kan satong syudad na igwa po kamong kakamugtakan. Dapat po nindong maintindihan na an saindong mga pig-popost igwang epekto sa gawe, pagmati asin pagtratar niato sa lambang saro. Igwa nin sektor, arog kan mga trimobile drivers asin parapadyak, na tultol man na naghahanap buhay na nailalaag sa sarong malaen na paghiling. An mga post na nagkakawsa nin salang alarma nakakadanyar sa satong mga resources asin pagbuhay kan mga syudadano. An ano man salang palakop, dai ipapasipara kan syudad asin papanimbagon man an may sala. Nin huli kaini, sinugo na niato an satong City Legal Officer na adalan man an mga kaso na pwedeng isangat sa nag-gibogibo sana nin mga istorya.

Maglaom po kamo na an saindong Gobyerno Lokal asin an saindong mga kapulisan, kaiba an barangay, mahimo nin mga istratehiya para padagos na magin ligtas para sa gabos an Naga.

Minagalang,

NELSON S. LEGACION

Alkalde

 1. Tinahuban niamo an mga ngaran kan mga testigo asin hinaraputan bilang pag-proteher man sainda.

(Source: Naga City Government)

Leave a Reply