28.7 C
Manila
Monday, April 22, 2024

Batac: Water Park pormalen a nalukatanen

- Advertisement -

Pormalen a nalukatan iti publiko ti Ilocos Norte Water Park iti Barangay Milagrosa iti ili Badoc a proyekto ti Gobierno Probinsial babaen iti Ilocos Norte Tourism Office.

Inatendaran daytoy ni Gobernador Mathew Marcos Manotoc ken dagiti opisial iti Gobierno Probinsial ken Municipal ti Badoc.

Maragsakan ti gobernador gapu ta ballaigi iti nasao nga aktibidad a nayon pay a tourist attractions idiay Badoc.

Naiyakar ti nasao a water park iti asideg ti La Virgen Milagrosa Cove manipud iti Paoay Lake gapu ta makita a napinpintas ken kas panagsagsagana iti panawem ti kalgaw.

Adda ti mabayadan a 279 pesos iti dua nga oras a panagusar iti “inflatable play pass idinto a 319 pesos iti uppat nga oras ken 399 a pisos para iti walo nga oras. Kadagiti met turista, 319 pesos iti dua nga oras, 399 iti uppat nga oras idinto a 479 pesos iti walo nga oras.

Mangnamnama ti gobernador nga araken daytoy dagiti umili gapu ta adu ta saan laeng a ti water park ti paka enganwan iti agsipud ta adu pay dagiti aktibidad a mabalin a maisayangkat iti lugar.

Mamati ti gobernador a napintas iti nakaiyakaran ti Ilocos Norte Water Park gapu ta asideg payen iti Ilocos Sur a manamnama a pagturungan dagiti umili iti kaparanget a probinsia. (Irene Ringor)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -