Batac: Mangiwayat ti Biology Teachers Association ti Clean up Drive

0
0

Mangiwayat ti Biology Teachers Association karaman ti Science Club ti Currimao National High School ti clean up drive into no Marso Biente Sais.

Maaramid ti nasao nga aktibidad iti coastal area ti Barangay Gaang Victoria ken pias Currimao, Ilocos Norte.

Karaman kadagiti makipartisipar ket dagiti barangay officials manipud kadagiti tallo a coastal barangays ken kasta met ti advisory council ti PNP Maritime a nakabase iti Gaang, Currimao.

Mainaig iti daytoy aw awisen ti PNP Advisory Council dagiti miyembros iti partisipasyon da para ti nasao nga aktibidad. (Rod G. Sadian)

(Source: Science Club Curimao)

Leave a Reply