28.7 C
Manila
Monday, April 22, 2024

Batac: Gob. Marcos Manotoc, nagibunong manen ti suweldo dagiti nagcash for work iti San Nicolas

- Advertisement -

Nagtitipon iti San Nicolas covered court iti ili a San Nicolas dagiti mannalon a nagtrabaho iti cash for work nga immawat iti suweldo da.

Mismo a ni Gobernador Matthew Marcos Manotoc ti nagipaima iti suweldo dagiti 4,350 pesos kasukat ti panagtrabaho da iti uneg ti sangapulo nga aldaw.

Umabot iti 3.8 milyon a pesos ti naibunong amin ti gobernador iti ili a San Nicolas kadagiti 868 a mannalon.

Kagiddan daytoy, nagyaman met ti gobernador dagitoy iti pananggundaway da ti nasao a programa ti Dept. of Social Welfare and Development ken ti gobierno probinsia ti Ilocos Norte.

Ti maibunbunong a cash assistance kadagiti mannalon ket paset pay laeng iti inpaay a pundo ti DSWD babaen iti panangitandudu ni secretary Rex Gatchalian.

Dinakamat pay ti gobernador da Senadora Imee Marcos, Congressman Sandro Marcos ken Congressman Angelo Marcos Barba a tumultulong pay iti pannakaipaay ti pagimbagam dagiti mannalon, mangngalap ken agtartaraken iti dingwen ditoy probinsia.

Inpaay met iti naan anay a supurta ti sibubukel nga officialdom ti San Nicolas iti panangidaulo ni mayor Mike Miguel Hernando iti grupo ni Gobernador Marcos Manotoc bayat ti panagturong da iti nasao nga ili.

(Rod Sadian)
(Source: LGU San Nicolas Ilocos Norte)

 

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -