PGIN Nagyaman Iti People’s Republic Of China

0
302

Inpeksa ti napalaus a panagyaman na ti Provincial Government of Ilocos Norte iti biang ti People’s Republic of China babaen ken ni Chinese consul Zho Youbin.

Daytoy ket kalpasan a nangipaay ti pagilyan a China ti sangapulo ket innem a wheelchairs innem a hospital beds ken dua a karton ti Lianhua qingwen iti biang ti Probinsya nga Ilocos Norte.

Mismo a ni Gobernador Matthew Marcos Manotoc ti nangawat kadagitioy a donasyon manipud ken ni Consul Zhou.

Dagiti nadakamat a donasyon ket insigida met a naiyawat iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti siyudad ti Batac tapno adda nayon nga usaren para kadagiti pasyente nangnangruna iti daytoy a panawen ti crisis.
(Rodrigo Sadian, RPN DZRL Batac OIC)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

Leave a Reply