Ilang injectibles may peligrong dulot sa tao

0
49

Posibleng maging sanhi ng malulubhang sakit sa balat tulad na ng Steven Johnson Syndrome ang paggamit ng mga produktong pampaputi na hindi aprubado ng FDA o Food And Drugs Administration

Kasunod nito, nagbabala ang FDA na may mga produkto tulad ng Glutathione, Vitamin C At iba pang Injectibles na nakasasama sa Kalusugan

Ayon sa FDA, wala ring naitalang mga lehitimong tests sa mga naturang injectibles pati na rin ang gabay sa paggamit nito

Babala ng FDA, posibleng maka-apekto sa Atay at Bato o Kidney kung gagamit ang isang tao ng mga hindi awtorisadong pampaputi