34.3 C
Manila
Tuesday, April 16, 2024

Batac: Pannakapadur-as dagiti ospital, ikagumaan pay ni Gob. Marcos Manotoc

- Advertisement -

Inrakurak ni Gobernador Matthew Marcos Manotoc nga agtultuloy iti pannakapadur-as dagiti ospital iti babaen iti gobierno probinsial ken tulong iti Dept. of Health.

Karamanen ditoy iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital ken dadduma pay a district hospitals iti Ilocos Norte.

Segun kenkuana, maysa pay laeng daytoy kadagiti ipapaayanna ti importansia tapno napinpintas met laeng iti maipaay a serbisio kadagiti maserserrek iti ospital.

Maipalagip a ti naudi ket iti pannakaipasdek ti tallo a kadsaaran a clinical laboratory building iti GRASMH a pinunduan ti Dept. of Health.

Inbatadna nga agtultuloy pay iti panagala ti probinsia iti nayon a health personnel nga agserbi kadagiti umili a makasapol iti serbisio.

Kunana a kasapulan iti dua nga anesthesiology para iti GRASMH a daytoy unay ti pakaseknan ita gapu iti kaawan ti nayon nga agduty iti nasao a balay pagagasan.

(Rod Sadian)
(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -