Batac: Panagturong ni Gov. Manotoc dijay China

0
8

Addan idiay pagan a China ni Ilocos Norte Gov. Matthew Marcos Manotoc kadun na ti sibubukel a team na.

Kangrunaan a gagem iti panagturong ti gobernador iti nasao a pagilian ket tapno itandudu iti ad adda pay a panagkammayet ti China ken Pilipinas iti nagduduma a benneg particular iti agrikultura ken turismo.

Malaksid pay daytoy iti pannakaitandudu pay ti napintas a panagkadua iti negosio, pannakapagtalinaed iti nainkabsatan a relasion ken panagpagayam ti Ilocos Norte ken kadagiti dua a probinsia ti Shandong ken Guangdong sadiay China.

Immun una ngem ti daytoy nakipagkita nga immuna ti gobemador ken ni Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Xiltan sakbay a nagturong iti nadakamat a pagilian.

Maysa kadagiti trinatar dagiti dua nga opisial ket no ania namnamaen iti panagbisita da idiay Shandong ken Guangdong pakaseknan iti turismo, agrikultura ken enerhiya.

Napagsaritaan da gobernador Marcos ken Huang Xilian ti napintas a panagpagayam iti nagabetan ti Pilipinas ken ti People’s Republic of China. (Cita Macalipis)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

Leave a Reply