29.5 C
Manila
Sunday, April 21, 2024

55 Nga Agad-Adal, Immawat Manen Ti Tablet

- Advertisement -

Umad-adu dagiti agad-adal a maipapaayan ti tablet a kaspulanda iti “distance learning” a baro a Sistema ti edukasyon.

Naipaayan ita nga aldaw ti limapulo ket lima nga estudiantevmanipud iti nadumaduma a pagadalan ti probinsia iti nadakamat a “Gadget”.

Indauloan ni Gob. Matthew Marcos Manotoc ti pannakaibunong dagiti nasao a tablet iti Ilocos Norte National High School.

Inmatangan met dayoty dagiti principal ken pannakabagi dagiti eskuela a pagad-adalan dagiti nadakamat nga estudiante pakairamanan ti principal ti INNHS ken dagiti benepisiario.

Segun iti gobernador, dagiti nabenipisiaran nga setudiante keta gad-adal iti Nagrebcan national high school, Catagtagen National High School, Sarrat National High School Dumalneg National High School, Bagbag National High School ken San Marcelino National High School.

Inlawlawagna a natingiting a naimbag ti nakaipaayan dagiti nasao a gadget ken nadeterminar a karaman dagiti nabenipisiaran kadagiti kangrunaan a prayoridad a rumbeng a maipaayan.

Mainaig iti daytoy, mangnamnama ti gobernador nga usaren a naimbag dagiti maseknan nga estudiante dagiti naipaay kadakuada a tablet iti panagadalda.
(Irene Ringor, RPN DZRL Batac Correspondent)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -