Radio Philippines Network
DZRL Batac News Provincial News

PUV’s Ditoy Ilocos Norte A Naikkaan Iti Spesial Permit Babaen Iti LTFRB, Nanayonan Iti Biland Da

Umabot aminen iti 432 ti bilang dagiti agop-operar a Public Utility Vehicles wenno PUV’s ditoy Ilocos Norte a naikkan iti special permit babaen iti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB.

Daytoy ket mainaig pay laeng iti nagbalin a kiddaw ni Gob. Matthew Marcos Manotoc iti LTFRB a manayonan ti bilang dagiti PUV’s a maikkan iti special permit nga agoperar ditoy probinsia itay napan a bulan ti Mayo.

Nupay kasta, itay napan a Styembre 15, addan iti pinaruk-atan ti LTFRB a Regional Memorandum Circular a pannakanayon iti units dagiti PUV’s a pakaiamanan iti probinsia ti Ilocos Norte.

Segun ken ni Atty. Nikki Pilar iti Metro Ilocos Norte Council wenno MINC Office ti kapitolio probinsial, 396 dagiti immune a nagoperar ken nanayonan manen iti 36 PUV Units.

Inlawlawagna a ti 50% nga immune nga inpalubos ti LTFRB ket nanayonan a nagbalinen nga 60 a pociento ti agoperar a PUV’s ditoy Ilocos Norte.

Kunana nga awan met ti nagbaliwan iti plete no di ket ti agar-ari pay laeng a plete a naipatungpal idi bulan ti Mayo kas immunan nga inyetnag ti LTFRB.

Inbunannagna a dandani 100 a routes wenno ruta ti baro a pinaruk-atan ti LTFRB nga special permit dagiti agoperar a PUV’s ditoy probinsia.

Nupay kasta, kunana a dagiti naikkan iti special permit ket masapulan nga agpirma da iti Memorandum of Undertaking iti MINC Office para iti COVID Protocol.

Daytoy ket iti pannakaipagunamgunam a kasapulan a nakafacemask ken face shield dagiti pasaheros ken obserbaren ti social distancing rason a 50% capacity laeng ti aglugan iti maysa a PUV’s tapno maliklikan ti mabalin a pannaka-akar iti infection ti COVID-19.
(Ronald Domingo, RPN DZRL Batac)

 

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

Related posts

GenSan, Gipailawom Na Sa State Of Calamity Versus nCoV Threat

RPN

Davao Del Norte To Tighten Quarantine Checkpoint During Extended ECQ

RPN

VP Leni, Mayor Madel Alfelor, Nagpadala Ng Tulong Sa Buhi

RPN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More