Radio Philippines Network
DZRL Batac News Provincial News

Ilocos Norte Nag Pre-Order ti Vaccines Kontra COVID

Nagpre-order ti Provincial Government of Ilocos Norte (PGIN) ti bakuna kontra covid para ti 60 thousand Ilocanos wenno 10% ti papulasion ti Ilocos Norte.

Inlawlawag ni Governador Matthew Marcos Manotoc a maiyun-una pay laeng dagiti frontliners ken senior citizen a mabakunaan.

Nangilatang ti PGIN iti 46m para ti covid iti daytoy a tawen nga isu met ti paggapuan ti maigatang ti bakuna iti AstraZeneca.

Manamnama nga iti daytoy kateng-ngaan ti tawen ti isasangpet ti nasao a bakuna.

Author: Rodrigo Sadian, RPN – DZRL
Source: PGIN

Related posts

7 LSIs Positive Of Covid-19 Among “Hatid Tulong” Passengers

RPN

NegOcc Conducts Province-Wide Testing Of PUIs

RPN

Pannakaisigurado Ti Pannakasaluad Ti Salun-At Dagiti Umili, Maipangpangruna A Kitkitaen Ti Gobierno Ti Sarrat

RPN