Batac: DILG regional director, kinumendaran na ni Gob. Marcos Manotoc gapu ti napintas a liderato na iti Ilocos Norte

0
1

Kinumendaran ni DILG Regional Director Julie Daquioag ni Gob. Mathew Marcos Manotoc gapu ti napintas a liderato na iti Ilocos Norte.

Visit RPN DZRL Batac

Mainaig pay laeng daytoy iti implementasion dagiti nagduduma a programa, proyekto ken aktibidad iti Dept. of Interior and Local Government ditoy probinsia.

Sinaludaran ni Daquioag ti Gobernador kabayatan iti pannakipagkita na kenkuana kadua na ni DILG provincial Director ti Ilocos Norte Virgilio Sison itay kallabes.

Nagyamanan met ti gobernador iti Regional ken Provincial Director ti DILG gapu ta makita da iti napintas a pannakaiwardas ken pannakaipatungpal dagiti programa ken proyekto ti nasao nga ahensiya iti gobierno.

Impasigurado met nga agpadpada d Governor Marcos Manotoc ken RD Daquioag iti agtultuloy a panangsupurta ken panangtinnulong iti maysa ken maysa tapno masigurado iti naiget a panagkammayet ken napintas a pannakaiwardas dagiti maiyimplmentar a nagduduma a proyekto ti Ilocos Norte iti babaen ti Dept. of Interior and Local Government. (Cita Macalipis)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here